HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018-2028

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.12.2017, 2

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018-2028

Vastu võetud 06.12.2017 nr 6
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lg 2 ja Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse kinnitamine

  Kinnitada Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018-2028 (lisa).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 9. veebruari 2011. aasta määrus nr 6 "Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastani 2020" (RT IV, 14.12.2016, 21).

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018-2028

/otsingu_soovitused.json