Teksti suurus:

„2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.12.2020, 1

„2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ muutmine

Vastu võetud 02.12.2020 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 10 lg 2 p 3 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 21. oktoobri 2020 määruse nr 30 „2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ lisa 1 täiendatakse punktiga 23 järgmises sõnastuses:

„23) Lõpparuandele lisatakse võimalusel foto, millelt on näha linna logo kasutamine trükises, reklaamis, pressiteates või muus teabekandjas.“;

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json