Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 13 „Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.12.2020, 10

Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 13 „Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 10.12.2020 nr 100

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 13 „Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord“ § 2 muudetakse ja täiendatakse alljärgnevas sõnastuses:


„§ 2. Koolilõuna toetuseks määratud vahendite kasutamine
(1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Lääneranna valla koolides põhi- ning üldkeskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.


(2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kõikidele Lääneranna valla munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavatele õpilastele kaetakse Lääneranna valla eelarvest.


(3) Distantsõppe ajal toimub õpilaste toitlustamine vanemate sooviavalduste alusel hiljemalt distantsõppe perioodi 6-ndast õppepäevast.


(4) Distantsõppe ajal otsustab iga kool koostöös valla lastekaitsespetsialisti ja sotsiaalpedagoogiga:


1) kuidas õpilasi toitlustada (kas koolilõuna või toidupakk);


2) kuidas korraldada koolilõuna või toidupaki kättesaamine.“

§ 2.   Rakendussätted


Määrust rakendatakse alates 14. detsembrist 2020.

Rait Maruste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json