HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääneranna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Lääneranna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.12.2021, 3

Lääneranna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 09.12.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 06.02.2015.a. määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 12 lõike 3 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna Vallavalitsuse hallatavas koolieelses lasteasutuses töötava lasteaiaõpetaja töötasu alammäär.

§ 2.   Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

  Lääneranna Vallavalitsuse hallatavas koolieelses lasteasutuses töötava lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 18. detsembri 2019 määrus nr 65 „Lääneranna valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json