Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Viljandi linna haridusasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise põhimõtted

Viljandi linna haridusasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise põhimõtted - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2013, 14

  Viljandi linna haridusasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise põhimõtted

  Vastu võetud 07.01.2013 nr 1

  Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 40 lõike 2, Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 määruse nr 118 „Viljandi linnavara valitsemise kord“ alusel.

  § 1.   Määrus reguleerib Viljandi linna munitsipaalharidusasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise põhimõtteid, kui:

    (1) kasutusse antava vara bilansiline jääkväärtus on alla 2000 euro;

    (2) linnavara antakse kasutusse ühekordseteks üritusteks või tunnitasu (60 minutit) alusel.

  § 2.   Munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutuste) ruumide ja inventari kasutusse andmise hinnakirja kinnitab käskkirjaga haridusasutuse juht. Ruumide ja inventari kasutamise eest saadav tasu peab katma kasutamisega seotud kulud ja andma täiendavat tulu.

  § 3.   Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise õigus ning käesoleva määruse § 4 alusel soodustuse tegemise õigus on haridusasutuse juhil.

  § 4.   Ruumide ja inventari kasutusse andmisel on võimalik anda üks alljärgnevatest hinnasoodustustest:

    (1) 50% õpilaste üritusteks ja ööbimiseks ning noorteklubidele;

    (2) 25% juhul, kui ruume kasutatakse vähemalt 72 tundi õppeaasta jooksul.

  § 5.   Õpilastel on õigus tasuta kasutada oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid klassivälises tegevuses.

  § 6.   Haridusasutuse töötajatel on õigus tasuta kasutada oma asutuse rajatisi, ruume ja inventari haridusasutuse või linna esindamiseks ettevalmistamisel.

  § 7.   Ruumide ja inventari kasutamiseks sõlmib haridusasutuse juht kirjaliku lepingu määruse lisas toodud vormil.

  § 8.   Tasuta või §-s 4 sätestatust erineva soodustusega ruumide ja inventari kasutusse andmise ühekordsete ürituste korral otsustab linnavalitsus.

  § 9.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

  Loit Kivistik
  Linnapea

  Ene Pius
  Linnasekretär

  Lisa Üürilepingu vorm

  /otsingu_soovitused.json