Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine

Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2015, 4

  Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine

  Vastu võetud 25.11.2014 nr 12
  jõustumine 01.01.2015

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 uus redaktsioon (käesolevale määrusele lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 26.11.2013. a. määrus nr 1 „Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015. a.

  Kaido Põdersoo
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Laeva valla arengukava aastateks 2012-2015

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json