Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2015, 5

  Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

  Vastu võetud 25.11.2014 nr 13
  jõustumine 01.01.2015

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015- 2018 ( lisa 1 tabelid 1-3, lisa 2 seletuskiri).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 26.11.2013 määrus nr 2 „Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017“.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

  Kaido Põdersoo
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

  Lisa Seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json