Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamistasude, inventari laenutamise hinnakirja ja kantseleitööde hinnakirja kehtestamine

Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamistasude, inventari laenutamise hinnakirja ja kantseleitööde hinnakirja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2015, 27

  Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamistasude, inventari laenutamise hinnakirja ja kantseleitööde hinnakirja kehtestamine

  Vastu võetud 19.03.2013 nr 13
  RT IV, 06.03.2014, 78
  jõustumine 09.03.2014

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  13.01.2015RT IV, 16.01.2015, 1719.01.2015

  Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõikest 3, Rae valla põhimääruse § 44 lõikest 5, Rae Kultuurikeskuse juhataja Kaja Kalmeri ja haridus- ja sotsiaalameti esitatud ettepanekutest, Rae Vallavalitsus annab määruse:

  § 1.   Kehtestada Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamistasud, inventari laenutamise hinnakiri ja kantseleitööde hinnakiri vastavalt käesoleva määruse lisadele 1—3.

  § 2.   Hinnakiri hakkab kehtima alates 01. aprillist 2013.

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 4.   Avaldada käesolev määrus Rae valla ja Rae Kultuurikeskuse veebilehel.

  § 5.   Määrus jõustub 01. aprillist 2013.

  Lisa 1 Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamistasud
  [RT IV, 16.01.2015, 17 - jõust. 19.01.2015]

  Lisa 2 Rae Kultuurikeskuse inventari laenutamise hinnakiri

  Lisa 3 Rae Kultuurikeskuse kantseleitööde hinnakiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json