Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2016, 6

Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" muutmine

Vastu võetud 13.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse "Võru linna põhimäärus" § 60 lg 3 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruses nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" (RT IV, 19.02.2014, 3) tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahv 10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
 2) paragrahv 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Paur
volikogu esimees