ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumide üüri määrad

Munitsipaaleluruumide üüri määrad - sisukord
  Väljaandja:Pöide Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.02.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2016, 8

  Munitsipaaleluruumide üüri määrad

  Vastu võetud 12.01.2016 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Pöide vallavolikogu 29. novembri 2007.a. määruse nr 25 ja Pöide vallavolikogu 16. detsembri 2015.a määruse nr 10 alusel

  § 1.  Kehtestada üürilepingute alusel kasutatavate ja kasutusse antavate munitsipaaleluruumidele erinevad üüri määrad, eluruumi seisukorrast lähtudes:

   (1) Tornimäe küla Tormi 1 – 0,96 eurot/m².

   (2) Tornimäe küla Tormi 18 – 0,96 eurot/m².

   (3) Kärneri küla Kavala 6 – 1,20 eurot/m².

   (4) Kärneri küla Kavala 8 - 1,20 eurot/m².

   (5) Kärneri küla Kärepiku 3 – 1,20 eurot/m².

   (6) Kärneri küla Kärepiku 10 (sotsiaalkorter) –0,96 eurot/m².

   (7) Kärneri küla Kärepiku 11 - 1,20 eurot/m².

   (8) Puka küla Pihlaka 1- 0,64 eurot/m².

   (9) Puka küla Pihlaka 2 – 0,64 eurot/m².

   (10) Puka küla Pihlaka 3 – 0,64 eurot/m².

   (11) Puka küla Pihlaka 4- 0,64 eurot/m².

   (12) Puka küla Pihlaka 5 – 0,64 eurot/m².

   (13) Puka küla Pihlaka 6 – 0,64 eurot/m².

   (14) Kõrkvere küla Päevakeskus (sotsiaalkorter) – 0,75 eurot/m².

   (15) Kõrkvere küla Koorejaama korter – 0,48 eurot/m².

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Pöide vallavalitsuse 04. detsembri 2007.a määrus nr 7.

  § 3.  Määrus jõustub 01. veebruaril 2016.a.

  Andres Hanso
  Vallavanem

  Maire Käärid
  Vallasekretär