SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2018, 4

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 07.03.2017 nr 7
RT IV, 17.03.2017, 1
jõustumine 01.04.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.01.2018RT IV, 16.01.2018, 119.01.2018, rakendatakse alates 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. märtsi 2016. a määruse nr 106 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.   Sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad

  (1) Toetused toimetuleku leevendamiseks:
  1) prillide ja invaabivahendite maksumuse või rentimise osaline hüvitamine kuni 100 eurot kalendriaastas;
  2) balloonigaasi maksumuse osaline hüvitamine kuni 30 eurot üks kord poolaastas perekonna kohta;
  3) eramu omanikele, küttepuude maksumuse osaline hüvitamine kuni 100 eurot kalendriaastas perekonna kohta;
  4) retseptiravimite, järelravi- ja, raviteenuste ning medtranspordi kuni 50% hüvitamine, üks kord kolme kuu jooksul, mitte rohkem kui 100 eurot kalendriaastas;
  5) matusetoetus linnaelaniku matuse korraldajale kuni 150 eurot;
  6) ettenägematu olukorra toetus kuni 200 eurot.

  (2) Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks:
  1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude kuni 50% hüvitamine, kuid mitte rohkem kui 16 eurot kuus ühe lapse kohta;
  2) õppevahendite maksumuse kuni 50 % hüvitamine õppeaasta alguses, kuid mitte rohkem kui 50 eurot perekohta;
  3) riiete ja jalanõude ostu hüvitamine kuni 50 % ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 eurot pere kohta kalendriaastas;
  4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline hüvitamine kuni 32 eurot õppeaastas ühe lapse kohta;
  5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.

§ 2.   Universaaltoetuste piimäärad

  Universaaltoetuste piirmäärad:
  1) lapse sünnitoetus 200 eurot;
[RT IV, 16.01.2018, 1 - jõust. 19.01.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]
  2) esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus 50 eurot;
  3) vastsündinud lapse kingitus 18 eurot;
  4) sügava puudega isiku toetus 26 eurot kuus;
  5) sügava puudega lapse hooldajatoetus 100 eurot kuus;
  6) raske puudega lapse hooldajatoetus 75 eurot kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json