Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2019, 1

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 10.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõigete 2 ja 4, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõigete 2 ja 4, rahvahääletuse seaduse § 17 lõigete 2 ja 4 ning Riigikogu valimise seaduse § 19 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Lääneranna vallas moodustatakse 4 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1
- Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond (valimistepäev, esimene eelhääletamise päev);
- Vatla mõis, Vatla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond (teine eelhääletamise päev);
- Tööstuse tn 11, Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond (kolmas eelhääletamise päev);
  2) valimisjaoskond nr 2
- Valla/2, Koonga küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond (valimistepäev, esimene eelhääletamise päev);
- Klubi/1, Lõpe küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond (teine eelhääletamise päev);
- Kaupluse, Oidrema küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond (kolmas eelhääletamise päev);
  3) valimisjaoskond nr 3
- Tallinna mnt 1a, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond (valimistepäev, esimene eelhääletamise päev);
- Kooli, Tuudi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond (teine eelhääletamise päev);
- Luha tee 1, Kirbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond (kolmas eelhääletamise päev);
  4) valimisjaoskond nr 4
- Vallamaja, Varbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond (valimistepäev, esimene eelhääletamise päev);
- Paadrema külakeskus, Tõusi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond (teine ja kolmas eelhääletamise päev).

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 2;
  3) valimisjaoskond nr 3;
  4) valimisjaoskond nr 4.

§ 4.   Valimisjaoskond Lääneranna valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Lääneranna valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 3.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Lihula Vallavalitsuse 14.06.2017 määrus nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Hanila Vallavalitsuse 15.06.2017 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Koonga Vallavalitsuse 13.06.2017 määrus nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Varbla Vallavalitsuse 15.06.2017 määrus nr 10 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Pikkmets
Vallavanem

Cariina Pähk
Vallasekretär

Lisa Lääneranna valimisjaoskonnad ja nende piirid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json