HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vastseliina Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2019, 10

Vastseliina Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Vastu võetud 08.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru valla põhimäärus“ § 77 lg 8 ja Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määruse nr 39 „Võru Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine“ § 1 lg 1 p 28 alusel.

§ 1.   Vastseliina Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

  Kinnitada Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019–2024 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

Lisa Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019–2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json