Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Ametikohtade määramine, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise õigus

Ametikohtade määramine, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise õigus - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2020, 11

Ametikohtade määramine, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise õigus

Vastu võetud 08.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2, väärteomenetluse seadustiku § 10 lõike 2 ja Väike-Maarja Vallavolikogu 05.12.2019 määruse nr 28 „Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Riikliku järelevalve teostamise õigus

  Määrata järgmised ametikohad, mida täitvatel ametnikel on õigus teostada riiklikku järelevalvet ning osaleda väärteomenetluses Väike-Maarja Vallavalitsuse nimel:
  1) ehitusseadustiku § 130 lõike 2 alusel ehitusnõunik ja järelevalvespetsialist;
  2) jäätmeseaduse § 119 lõigete 1 ja 4 alusel keskkonnanõunik ja järelevalvespetsialist;
  3) kalmistuseaduse § 12 lõike 1 alusel keskkonnanõunik ja järelevalvespetsialist;
  4) kaubandustegevuse seaduse § 21 lõike 3 alusel järelevalvespetsialist;
  5) liiklusseaduse § 193 lõike 1 alusel järelevalvespetsialist;
  6) looduskaitseseaduse § 702 lõike 2 alusel keskkonnanõunik ja järelevalvespetsialist;
  7) noorsootöö seaduse § 13 lõike 1 alusel haridusnõunik;
  8) pakendiseaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel keskkonnanõunik ja järelevalvespetsialist;
  9) reklaamiseaduse § 30 lõike 2 punkti 4 alusel järelevalvespetsialist;
  10) tubakaseaduse § 32 punkti 3 alusel järelevalvespetsialist;
  11) turismiseaduse § 30 lõike 2 punkti 4 alusel järelevalvespetsialist;
  12) ühistranspordiseaduse § 80 lõike 2 alusel järelevalvespetsialist;
  13) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 154 lõigete 1, 2, 21, 5 ja 6 alusel järelevalvespetsialist;
  14) Väike-Maarja valla heakorraeeskirja alusel keskkonnanõunik ja järelevalvespetsialist;
  15) Väike-Maarja valla koerte ja kasside pidamise eeskirja alusel keskkonnanõunik ja järelevalvespetsialist;
  16) Väike-Maarja valla kaevetööde eeskirja alusel ehitusnõunik ja järelevalvespetsialist.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 22.08.2018 määrus nr 6 „Ametikohtade määramine, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise õigus“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Peeter Rahnik
õigusnõunik vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json