HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vasalemma Lasteaed Sajajalgne arengukava 2021–2025 kinnitamine

Vasalemma Lasteaed Sajajalgne arengukava 2021–2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2021, 6

  Vasalemma Lasteaed Sajajalgne arengukava 2021–2025 kinnitamine

  Vastu võetud 12.01.2021 nr 3

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel ja kooskõlas Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus“ § 54 lõikega 8 ja Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.10.2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ja avalikustamise kord“ §-ga 71.

  § 1.   Kinnitada Vasalemma Lasteaed Sajajalgne arengukava 2021–2025 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Saat
  vallavanem

  Anti Pärtel
  vallasekretär

  Lisa Vasalemma Lasteaed Sajajalgne arengukava 2021–2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json