Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla arengukava 2012 - 2020

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2017, 4

Suure-Jaani valla arengukava 2012 - 2020

Vastu võetud 26.01.2017 nr 64

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 ja paragrahvi 37 lõike 7 alusel.

§ 1.  Suure-Jaani valla arengukava

  Kehtestada Suure-Jaani valla arengukava 2012 – 2020 uus redaktsioon vastavalt lisadele 1 - 3.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 25.09.2014 määrus nr 11 “Suure-Jaani valla arengukava”.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Suure-Jaani valla arengukava 2012 - 2020

Lisa 2 Teehoiukava

Lisa 3 Investeeringute kava