HaridusLasteasutus

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Kehtna Lasteaed Siller ujula avaliku kasutamise tasu kinnitamine

Kehtna Lasteaed Siller ujula avaliku kasutamise tasu kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2018, 1

Kehtna Lasteaed Siller ujula avaliku kasutamise tasu kinnitamine

Vastu võetud 07.02.2018 nr 1
jõustumine 01.03.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 3 ning haldusmenetluse seaduse paragrahvide 64 ja 70 alusel.

§ 1.   Tasude kehtestamine

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Kehtna Lasteaed Siller ujula avaliku kasutamise tasud alljärgnevalt:
  1) ühe korra pilet (laps) 2.00 eurot
  2) ühe korra pilet (laps + vanem) 2.50 eurot
  3) viie korra pilet 10.00 eurot

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kehtna Vallavalitsuse 13.11.2012 määrus nr 5 „Kehtna Lasteaed „Siller“ ujula avaliku kasutamise tasu kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2018.

Indrek Kullam
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretäri kohusetäitja

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json