Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse 3. märtsi 2015 määruse nr 12 “Lasteaed Taaramäe põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2021, 2

Rae Vallavalitsuse 3. märtsi 2015 määruse nr 12 “Lasteaed Taaramäe põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 09.02.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2 alusel.

§ 1.   Rae Vallavalitsuse 3. märtsi 2015 määruse nr 12 “Lasteaed Taaramäe põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) § 2 lõige 2 muudetakse järgmises sõnastuses: „(2) Lasteasutuses on kümme rühma lastele vanuses pooleteisest kuni seitse eluaastat sh kaks erirühma erivajadustega lastele“.

  (2) § 17 lõige 1 muudetakse järgmises sõnastuses: „(1) Lasteasutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu ja viib läbi vallavalitsus. Vallavalitsus informeerib sellest otsusest kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi.“

  (3) § 18 lõige 2 muudetakse järgmises sõnastuses: „(2) Lasteasutuse põhimääruses teeb vajadusel muudatusi ja täiendusi vallavalitsus. Selle aluseks on lasteasutuse pedagoogilise nõukogu, hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekud.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Helle Semmel
jurist vallasekretäri ülesannetes

Madis Sarik
vallavanem

/otsingu_soovitused.json