Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 määruse nr 8 „Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2021, 5

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 määruse nr 8 „Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 10.02.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse Hiiumaa Vallavolikogu 23.08.2018 määruse nr 30 „Sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise kord“ § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 määruses nr 8 "Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:
„13) koduse lapse toetus 180 eurot.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Hergo Tasuja
vallavanema asendaja

Annika Grauberg
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json