Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääneranna valla 2022. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2022, 4

Lääneranna valla 2022. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 10.02.2022 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja § 38 lõike 4 alusel.

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Lääneranna valla 2022. aasta eelarve vastavalt määruse lisale.

  (2) Lääneranna Vallavalitsusel kinnitada hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade alaeelarved majandusliku sisu järgi kahekohaliste tulu- ja kulukontodena.

§ 2.   Kaasava eelarve osa suurus

  Kaasava eelarve osa suurus 2023. aasta eelarve koostamisel on 5000 eurot.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2022.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla 2022. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json