Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramine

Kohanime määramine - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2007
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2013, 14

  Kohanime määramine

  Vastu võetud 27.11.2007 nr 34
  jõustumine 11.12.2007

  Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3, § 6 lõike 2 ja Harku Vallavolikogu 30. septembri määrusega nr 14 kehtestatud “Kohanimede määramise korra” alusel.

  § 1.   Määrata Harku vallas Harkujärve külas Käämo maaüksuse detailplaneeringu alusel (OÜ Maaplaneeringud töö nr 109-01 ja 100-01) vastavalt lisatud asukohaskeemile (määruse lisa) teede nimeks: Toome tee ja Toome põik.

  § 2.   Saata määrus kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale AS-le Eesti Kaardikeskus, AS-le Eesti Post, Harju Katastribüroole (Mustamäe tee 51 Tallinn) ja Maa-ametile (Mustamäe tee 51 Tallinn).

  § 3.   Määrus jõustub 11. detsembril 2007.

  Ott Kasuri
  Vallavanem

  Ene Veges
  Vallasekretär

  Lisa Harkujärve küla Toome tee ja Toome põik asukohaskeem

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json