ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Üüri piirmäära kehtestamine

Üüri piirmäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2013, 47

Üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 18.10.2010 nr 11
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Paikuse Vallavolikogu 19. juuni 2000 määrusega nr 12 kinnitatud „Paikuse valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ punkti 4.1.3 alusel.

§ 1.   Üüri piiräär

  (1) Paikuse vallale kuuluvate eluruumide üüri ülemmäär on 0,64 eurot ruutmeetri eest.

  (2) Üürileandjal on õigus rakendada põhjendatud juhtudel ülempiirist madalamat üüri määra, kuid üüri määr ei tohi olla väiksem, kui 0,33 eurot ruutmeetri eest.

  (3) Sotsiaaleluruumi puhul on põhjendatud juhul lubatud rakendada üüri alla käesoleva paragrahvi lõikes 2 kehtestatud alammäära või üüri mitte nõuda.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Paikuse Vallavolikogu 21. jaanuari 2008 määrus nr 2 „Üüri piirmäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json