Teksti suurus:

Põlva Vallavalitsuse 16. detsembri 2015. a määruse nr 13 "Ühissõidukipeatuste nimede määramine" muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2016, 1

Põlva Vallavalitsuse 16. detsembri 2015. a määruse nr 13 "Ühissõidukipeatuste nimede määramine" muutmine

Vastu võetud 09.03.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määruse nr 26 "Põlva valla kohanimede määramise kord" § 2 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põlva Vallavalitsuse 16. detsembri 2015. a määruse nr 13 "Ühissõidukipeatuste nimede määramine" lisas tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse lisa tabeliosa read 84, 85, 97 ja 98 sõnastatakse järgmiselt:

Jrk nrPeatuse nimiÜhistranspordi infosüsteemi
(ÜTRIS) peatuse kood
AsulaLiik
84.Peri-Alaküla6500452-1Peri külabussipeatus
85.Peri-Alaküla6500451-1Peri külabussipeatus
97.Puskaru põik6500493-1Puskaru külabussipeatus
98.Puskaru põik6500494-1Puskaru külabussipeatus

  2) määruse lisa tabeliossa lisatakse rea 145 järele read 146–148 järgmises sõnastuses:
Jrk nrPeatuse nimiÜhistranspordi infosüsteemi
(ÜTRIS) peatuse kood
AsulaLiik
146.Ähnioru6500935-1Põlva linnbussipeatus
147.Tromsi küla6500936-1Tromsi külabussipeatus
148Peri-Alaküla6500937-1Peri külabussipeatus

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Georg Pelisaar
vallavanem

Eliko Saks
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json