Teksti suurus:

Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2016, 2

Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine“ muutmine

Vastu võetud 01.03.2016 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Muuta Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine“ lisa 1 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasuvahemikud“ ning kehtestada see uues redaktsioonis (käesoleva määruse lisa 1).

§ 2.   Laeva Vallavolikogu 04.02.2014 määruse nr 6 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine“ lisa 1 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasuvahemikud“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2016. a.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Suvi
Vallavolikogu esimees

Lisa 1  Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasuvahemikud

/otsingu_soovitused.json