Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021 kehtestamine

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021 kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2016, 15

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021 kehtestamine

Vastu võetud 10.03.2016 nr 43

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse“ § 59 lõigete 1 ja 2 alusel

§ 1.   Vastuvõtmine

  Võtta vastu Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021 (Lisa).

§ 2.   Jõustumine

  Eelnimetatud jäätmekava jõustub hetkest, mil selle on vastu võtnud viimane ühise jäätmeveo piirkonna vallavolikogu.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Toomas Asi
volikogu esimees

Lisa  Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021

/otsingu_soovitused.json