SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2016, 56

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad

Vastu võetud 27.12.2012 nr 82
RT IV, 09.01.2013, 43
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2016RT IV, 16.03.2016, 619.03.2016

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" § 2 lg-te 1 ja 2 alusel.
[RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

§ 1.   Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad isiku kohta kalendriaastas on järgmised:
  1) laps (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane) 350 eurot;
  2) toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;
  3) paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;
  4) tööealine isik 250 eurot;
  5) isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine 250 eurot.

§ 2.   Universaaltoetuste määrad

  Universaaltoetuste määrad eurodes on järgmised:
  1) sünnitoetus 320 eurot;
  2) mitmike sünnitoetus 6 392 eurot;
  3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 320 eurot;
  4) puudega lapse toetus 76.70 eurot;
  5) ellusuunamise toetus 320 eurot;
  6) pensionilisa, sh toetus 76.70 eurot ja soodustused 52 eurot.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json