Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2016, 81

Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 14.03.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

 (1) Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine delegeeritakse Tõlliste Vallavalitsusele.

 (2) Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine delegeeritakse Tõlliste Vallavalitsusele, välja arvatud:
 1) paragrahvi 14 alusel sotsiaalteenuste ja –toetuste kirjeldus, rahastamine ning nende taotlemise tingimused ja kord;
 2) paragrahvi 113 lõike 4 alusel raske või sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahastamiseks ettenähtud rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord;
 3) paragrahvi 133 lõike 6 alusel riikliku toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.

 (3) Tõlliste Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arne Nõmmik
Volikogu esimees