Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve

Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2017, 33

  Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 14.03.2017 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi valla põhimääruse § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Toomas Tõniste
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json