ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2018, 2

Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad

Vastu võetud 13.03.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 ning Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 6 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel Türi vallas toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse eluasemekuluna arvesse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 5 loetletud kulud.

  (2) Eluasemekulude piirmäärad kehtestatakse suuruses, mis toimetulekutoetuse maksmisel tagavad isikule või tema perekonnale inimväärse äraelamise.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse eluasemekulud arvesse järgmistes määrades;
  1) tegelik korteriüür, kuid mitte rohkem kui 5 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu vastavalt tegelikule kulule, kuid mitte rohkem kui 1,5 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse vastavalt tegelikule kulule, kuid mitte rohkem kui 2,5 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 5 kuupmeetrit 1 pereliikme kohta kuus vastavalt kehtivale hinnakirjale;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mitte rohkem kui 10 eurot 1 pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis vastavalt tegelikule kulule ning kaugkütteta (ahi- ja elektriküte) eluruumis kütteperioodil 1. septembrist kuni 31. maini mitte rohkem kui 5 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu mitte rohkem kui 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus (ning lisaks korterelamu üldelektri kulu);
  8) majapidamisgaasi maksumus ühe ballooni hinnas perekonna kohta 3 kuu jooksul;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuid mitte rohkem kui 1 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile mitte rohkem kui 0,2 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
  11) tegelik olmejäätmete veotasu ühes kalendrikuus.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada Türi Vallavalitsuse 28. märtsi 2016 määrus nr 2 „Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad“ (RT IV, 29.03.2016, 356) kehtetuks.

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json