Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavalitsuse 26.01.2011 määruse nr 2 „Kohanime määramine“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2021, 4

Jõelähtme Vallavalitsuse 26.01.2011 määruse nr 2 „Kohanime määramine“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 11.03.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 31 lg 1, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2, kohanimeseaduse § 7 lg 2 p 4 ja Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 “Kohanime määramisega seotud ülesannete delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele” § 1 alusel.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavalitsuse 26.01.2011 määrus nr 2 „Kohanime määramine“.

Andrus Umboja
vallavanem

Leho Kure
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json