Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Maa hindamise seaduses ja maamaksuseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Maa hindamise seaduses ja maamaksuseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2021, 15

Maa hindamise seaduses ja maamaksuseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 11.03.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel, arvestades maa hindamise seaduse § 6 lõikes 1 ning maamaksuseaduse § 51 lõigetes 31 ja 32 sätestatut.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  Loksa Linnavalitsuse ametnikule, kelle teenistusülesannete hulka kuulub maamaksu arvestuse pidamine ning Maksu- ja Tolliametile andmete edastamine delegeeritakse:
  1) maa hindamise seaduse § 6 lõikes 1 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete lahendamine;
  2) maamaksuseaduse § 51 lõigetes 31 ja 32 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamine.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json