Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2021. aasta eelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2021, 16

Loksa linna 2021. aasta eelarve

Vastu võetud 11.03.2021 nr 4
rakendatakse 01. jaanuarist 2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 4 ja Loksa linna põhimääruse § 41 alusel.

§ 1.   Loksa linna 2021. aasta eelarve

  Võtta vastu Loksa linna 2021. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud kogumahus 4 042 806,26 eurot;
  2) põhitegevuse kulud kogumahus 4 039 256,47eurot;
  3) investeerimistegevus summas -31 054,20 eurot;
  4) finantseerimistegevus summas -162 370,00 eurot;
  5) likviidsed varad suunatud eelarvesse -189 874,41 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2021.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
Volikogu esimees

Lisa Loksa linna 2021. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json