Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine

Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2013, 32

  Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine

  Vastu võetud 06.06.2012 nr 24

  Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja § 7 lg 1, § 12 lg-te 1 ja 5, § 35 lg 1, § 44 lg 5 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalikud vormid:
  1) kaevetööloa taotluse vorm vastavalt lisale 1;
  2) kaevetööloa vorm vastavalt lisale 2;
  3) avariikaevetöö akti vorm vastavalt lisale 3;
  4) garantiiobjektide ülevaatuse aruande vorm vastavalt lisale 4;
  5) kaeveobjekti ülevaatuse akti vorm vastavalt lisale 5.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 2004 määrus nr 80 „Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine" ja 16. juuni 2010 määrus nr 56 „Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine".

  § 3.   Määrus jõustub 11. juuni 2012.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Priit Lello
  Linna õigusdirektor

  Lisa 1 KAEVETÖÖLOA TAOTLUS

  Lisa 2 KAEVETÖÖLUBA

  Lisa 3 AVARIIKAEVETÖÖ AKT

  Lisa 4 GARANTIIOBJEKTIDE ÜLEVAATUSE ARUANNE

  Lisa 5 KAEVEOBJEKTI ÜLEVAATUSE AKT

  /otsingu_soovitused.json