Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Õllepruuli tänava nime taastamine Kesklinnas

Õllepruuli tänava nime taastamine Kesklinnas - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2013, 58

  Õllepruuli tänava nime taastamine Kesklinnas

  Vastu võetud 29.02.2012 nr 8
  jõustumine 05.03.2012

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra" p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel, tulenevalt linnaelaniku ettepanekust ja asjaolust, et Õllepruuli tänav on osaliselt säilinud

  § 1.   Taastada Kesklinnas Tõnismäe asumis Õllepruuli tänava nimi vastavalt lisale.

  § 2.   Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 13. juuni 1958 otsuse nr 199 „Tallinna tänavate nimetuste kohta" lisa 2 „Seoses linna planeerimisega likvideeritud Tallinna linna tänavate nimekirjast kustutatud tänavad" B-osa punkt 2, millega kustutati Tallinna tänavate nimekirjast Õllepruuli tänav ja määrati ainsale Õllepruuli tänaval nr 6 olevale majale uueks aadressiks Tuvi 14b.

  § 3.   Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine.

  § 4.   Määrus jõustub 5. märtsil 2012.

  Taavi Aas
  Abilinnapea linnapea ülesannetes

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa  Õllepruuli tänava skeem

  /otsingu_soovitused.json