Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Võru linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine

Võru linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2019, 6

  Võru linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine

  Vastu võetud 10.04.2019 nr 13

  Määrus kehtestatakse "Avaliku teabe seadus" § 431 lõike 1, § 433 lõike 1 ja "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 2 alusel.

  § 1.  Võru Linnavalitsust volitatakse asutama Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ülesannete täitmisega seotud andmekogusid ja kinnitama nimetatud andmekogude põhimääruseid.

  Ülo Tulik
  volikogu esimees