Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 "Kiili valla jäätmehoolduseeskiri" muutmise määrus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2020, 1

Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 "Kiili valla jäätmehoolduseeskiri" muutmise määrus

Vastu võetud 19.03.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 365 ning jäätmeseaduse § 71 alusel.

§ 1.   Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 "Kiili valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine

  (1) Muudetakse paragrahvi 12 lõike 1 esimest lauset ja sõnastatakse see järgmiselt:
"(1) Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada jäätmemahutisse (näiteks mööbliesemed, madratsid, vaibad, uksed, kardinapuud, aknaraamid, jõulupuud jms).".

  (2) Muudetakse paragrahvi 21 lõiget 3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Korraldatud jäätmeveo teenuse hanke ja jäätmekäitluskoha või -kohtade hanke läbiviimiseks moodustatakse hanke korraldaja poolt komisjon, millesse kuulub vähemalt 3 liiget. Kui mitme vallavalitsuse poolt korraldatakse ühishange, kuulub komisjoni vähemalt üks esindaja igast ühishankes osalevast vallavalitsusest. Juhul, kui korraldatud jäätmevedu korraldab vallavalitsuse poolt volitatud mittetulundusühing, kuulub komisjoni ka vähemalt üks volitatud mittetulundusühingu esindaja.“.

§ 2.   Määruse jõustumine


  Määrus jõustub üldises korras.


Merje Einmann
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json