Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 „Kiili valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise kord” muutmise määrus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2020, 2

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 „Kiili valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise kord” muutmise määrus

Vastu võetud 19.03.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 „Kiili valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise kord” muutmine

  § 3 lg 3 p 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) hüvitise andja juures vormistatud kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel, kui taotleja soovib, et vallavalitsus kannaks toetuse summa kolmanda isiku arvelduskontole.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json