Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 17.03.2019 määruse nr 9 „Kiili valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord” muutmise määrus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2020, 3

Kiili Vallavolikogu 17.03.2019 määruse nr 9 „Kiili valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord” muutmise määrus

Vastu võetud 19.03.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja lg 2 alusel.

§ 1.   Kiili Vallavolikogu 17.03.2019 määruse nr 9 "Kiili valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord" muutmine

  (1) § 7 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Võlanõustamisteenust võivad osutada nõuetele vastavad isikud. Kui vallavalitsuse teenistuses on nõuetele vastav teenistuja, siis osutab see teenistuja võlanõustamisteenust. Teenust vajavale isikule on võlanõustamisteenus tasuta.”.

  (2) § 13 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada vallavalitsus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtja vm. Teistest omavalitsusüksustest pärit isikute korral on lepingu osapooleks teenuse saaja rahvastikuregistrijärgne kohalik omavalitsus.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json