Teksti suurus:

Paide Linnavalitsuse 8. aprilli 2019 määruse nr 6 „Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Paide linnas“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2020, 6

Paide Linnavalitsuse 8. aprilli 2019 määruse nr 6 „Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Paide linnas“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 06.04.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõige 1 alusel.

§ 1. Määruse kehtetuks tunnistamine
(1) Paide Linnavalitsuse 8. aprilli 2019 määrus nr 6 „Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Paide linnas“ tunnistatakse kehtetuks.
(2) Lõikes 1 nimetatud määruse alusel esitatud taotlused menetletakse lõpuni taotlemise hetkel kehtinud korra järgi kuni õigussuhte lõppemiseni.
(3) Lõikes 1 nimetatud määruse alusel antud sõiduload kehtivad kehtetuks tunnistamiseni või kehtivuse lõpuni.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Priit Värk
Linnapea

Nellika Valder
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json