Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine seoses eriolukorraga

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2020, 13

Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine seoses eriolukorraga

Vastu võetud 14.04.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja rakendatud meetmetest ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2008 määruses nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  paragrahvile 4 lisatakse lõige 5 ja sõnastatakse järgmiselt: „(5) Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 01. aprillist kuni 30. aprillini 2020.“.

§ 2.   Määruse paragrahvi 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. aprillist 2020.

Taavi Kotka
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json