Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 133 "Tallinna Turgude põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2014, 6

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 133 "Tallinna Turgude põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 07.05.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra” p 2.6 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruses nr 133 „Tallinna Turgude põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) jaekaubandusega tegelemine turgudel;";

2) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Asutusel on õigus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.".

§ 2.   Rakendussäte

Määrust rakendatakse 7. maist 2014.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json