Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Väljaku nime määramine Põhja-Tallinnas

Väljaku nime määramine Põhja-Tallinnas - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2014, 27

  Väljaku nime määramine Põhja-Tallinnas

  Vastu võetud 14.05.2014 nr 40

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg-te 3 ja 4, Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2004 määruse nr 227 „Pühendusnimede määramise kord“ § 1 lg 1, § 2 lg-te 3 ja 4 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.3 ja 3.5 alusel ja kuulsa admirali Adam Johann von Krusensterni mälestuse jäädvustamiseks.

  § 1.   Määrata Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis paiknevale väljakule nimeks Adam Johann von Krusensterni väljak (väljaku skeem lisas).

  § 2.   Põhja-Tallinna Valitsusel tagada kohanimesildi paigaldamine 14. juuliks 2014.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa   Adam Johann von Krusensterni väljaku skeem

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json