Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7„Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2016, 4

Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7„Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ muutmine

Vastu võetud 09.06.2016 nr 16
jõustumine 20.06.2016

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel. Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Teha Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruses nr 7 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ (edaspidi määrus) järgmised muudatused:

  (1) Määruse § 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Vanaduspensionärid vanuses kuni 65 aastat omavad õigust soodustusele linnapiire ületavatel liinidel suuruses 0,13 eurot pileti maksumusest. Pensionärid vanuses 65 kuni 66 aastat omavad õigust soodustusele linnapiire ületavatel liinidel suuruses 0,25 eurot pileti maksumusest. 66-aastased ja vanemad isikud, vähemalt 80% töövõimekaotusega ja raske puudega isikud ning sügava puudega isiku ja puudega lapse saatjad omavad õigust soodustusele linnapiire ületavatel liinidel suuruses 0,5 eurot pileti maksumusest.“

  (2) Määruse § 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: „(4) Linnapiire ületavatel liinidel kehtib soodussõit samuti nagu linnaliinidel Narva linna piirides.“

§ 2.   Määrus jõustub 20. juunil 2016.aastal.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json