Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Vihula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2017, 30

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 15.06.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 ning § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

 (1) Haljala valla volikogu valimisteks moodustatakse Haljala valla ja Vihula valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 4 valimisjaoskonda.

 (2) Valimisjaoskonda nr 1 kuulub Haljala valla haldusterritoorium.

 (3) Valimisjaoskonda nr 2 kuuluvad Vihula vallas Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma, Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad.

 (4) Valimisjaoskonda nr 3 kuuluvad Vihula vallas Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku, Adaka, Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu, Lauli, Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi, Kosta ja Villandi külad.

 (5) Valimisjaoskonda nr 4 kuuluvad Vihula vallas Altja, Vergi, Pihlaspea, Pedassaare, Natturi, Koolimäe, Lahe, Lobi, Käsmu, Eru, Koljaku, Korjuse, Metsanurga, Sakussaare, Võsupere, Palmse, Muike, Ilumäe, Uusküla, Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku ja Tõugu külad ja Võsu alevik.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

 (1) Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - asukoht eelhääletamise ajal on Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Raamatukogu, Karepa küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Vihula Kooli, Vihula küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Viru maakond.

 (2) Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruumid valimispäeval asuvad Haljala Rahvamajas Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Lääne-Virumaa.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 4.

§ 4.  Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
 1) valimisjaoskond nr 1 eelhääletamise päevadel aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond ja valimispäeval aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Lääne-Viru maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Haljala vald;
 2) valimisjaoskond nr 4 aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Viru maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Vihula vald.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Annes Naan
Vallavanem

Enna Tiidemann
Vallasekretär