SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2020. aastal

Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2020. aastal - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2020, 4

  Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2020. aastal

  Vastu võetud 09.06.2020 nr 16

  Määrus kehtestatakse Rae Vallavolikogu 19. mai 2020 määruse nr 55 „ Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas“ § 17 ja Rae Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 11 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“ § 6 alusel.

  § 1.   Hooldajatoetuste määrad

    (1) Hooldajatoetust täiskasvanud puudega isiku hooldajale makstakse järgmistes suurustes:
    1) sügava puudega isiku hooldajale - 30 eurot kuus;
    2) raske puudega isiku hooldajale - 20 eurot kuus.

    (2) Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale - 100 eurot kuus.

  § 2.   Rakendussätted

    (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 07.01.2020 määrus nr 3 „Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2020. aastal“.

    (2) Määrad rakenduvad tagasiulatuvalt 01.06.2020.

    (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Madis Sarik
  Vallavanem

  Martin Minn
  Vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json