Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 8. jaanuari 2012 määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2020, 5

Võru Linnavolikogu 8. jaanuari 2012 määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Võru Linnavolikogu 8. jaanuari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" muutmine

  Võru Linnavolikogu 8. jaanuari 2012 määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus“ (RT IV, 19.04.2013, 30) paragrahvi 27 muudetakse ja lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses:
"(4) Kaalukate põhjuste olemasolul võib linnavolikogu esimees või tema asendaja otsustada kaugosalusega istungi läbiviimise (kaugosalusega istung). Kaugosalusega istung on linnavolikogu istung, millel saab osaleda elektrooniliste vahendite abil istungil füüsiliselt kohal olemata.".

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json