HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2020, 8

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 104

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Põhja-Sakala valla koolieelsete lasteasutuste ühtseks teeninduspiirkonnaks Põhja-Sakala valla haldusterritoorium.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Võhma Linnavolikogu 20.02.2001 määrus nr 6 „Võhma Lasteaed Mänguveski teeninduspiirkonna määramine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json