Teksti suurus:

Määruse muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2020, 9

Määruse muutmine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 105

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.06.2019 määrust nr 76 „Põhja-Sakala valla kaasav eelarve“ muudetakse järgmiselt:
  1) § 6 lõike 2 punkti 2 uus sõnastus on: „teostatavus eelarveaasta jooksul.“;
  2) § 6 lõike 4 uus sõnastus on: „Analüüsi käigus võib komisjon sarnaseid ideid liita ja koostöös idee esitajaga täiendada kuni avaliku väljapanekuni.“;
  3) § 7 lõike 4 uus sõnastus on: „Vallaelanike hääletus viiakse läbi paberkandjal ja elektrooniliselt valla veebilehel. Hääletamisel osalemiseks tuleb ennast identifitseerida.“;
  4) § 7 lõike 5 uus sõnastus on: „Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme idee poolt. Isik saab oma antud häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni. Sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud hääl.“;
  5) § 7 lõike 6 uus sõnastus on: „Vallavalitsus teatab hääletamise aja ja koha või kohad, kus saab hääletada paberkandjal.“;
  6) § 8 lõike 1 uus sõnastus on: „Vallakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanust. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse tulemus liisuheitmisega.“;
  7) § 8 lõike 4 uus sõnastus on: „Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud realiseerimisele kuuluva(d) idee(d) esitab komisjon vallavalitsusele kinnitamiseks.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json