Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2020, 18

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 68 lg 2 alusel.

§ 1.   1. Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavalitsuse 14.09.2017 määrus nr 11 „Rakvere valla munitsipaalkoolide hoolekogude töökord“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Vallavanem

Sirje Veiman
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json