ElamumajandusEnergiamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava 2030

Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava 2030 - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2021, 1

  Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava 2030

  Vastu võetud 03.06.2021 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 37 lg 3 p 2 ja lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71 lg-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määrusega nr 26 kinnitatud „Tallinna arengustrateegiaga „Tallinn 2035““ ja 5. veebruari 2009 otsusega nr 16 „Tallinna liitumine Euroopa Komisjoni algatusega „Linnapeade pakt““ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

  § 1.  Kinnitada „Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava 2030“ vastavalt lisale.

  § 2.  „Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava 2030“ elluviimist rahastatakse linnaeelarve võimaluste kohaselt ning kooskõlas eelarvestrateegiaga ja Tallinna arengustrateegiaga „Tallinn 2035“.

  § 3.  Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 27 kinnitatud „Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2011–2021“ toimivus loetakse lõppenuks.

  Tiit Terik
  Esimees

  Lisa Kliimaneutraalne Tallinn

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json